Oppgavesett 1.1

1. Kriterier for forurensninger

Oppgavesett 1

Vi klassifiserer luftforurensning på en slik måte at vi kan se på forholdet mellom forskjellige forurensninger, hvordan disse påvirker miljøet og hvilken effekt menneskelig aktivitet har.

  • T1

Fyll inn i tabellen nedenfor for å vise opprinnelsen til hver luftforurensning, hvorvidt stoffet slippes direkte til luft eller om det dannes som resultat av atmosfæriske reaksjoner - og hvorvidt dette er en gass eller en aerosol (partikkel).

Forfattere: Anita Bokwa, Michael Seesing, Pawel Jezioro (©2004)


opprinnelse


omdanning

type substans

naturlig

menneske-skapt

primær

sekundær

aerosol

gass

svoveldioksid fra kullfyrt ovn.

ozon fra skogbranner i Indonesia i 1997
(se under Nedre atmosfære, innføring, under vegetasjonsbranner)

røyk fra skogbranner i Indonesia i 1997
(se samme nettsider)

sinkoksid fra nedbrytning av bildekk.

karbondioksid fra et moderne kullkraftverk med høy pipe

karbondioksid fra et moderne kullkraftverk med lav pipe

silikondioksid fra vulkanutbrudd i Pinatubo-fjellet
(se under Øvre atmosfære, innføring, om stratosfærens sammensetning)

nitrogenoksider fra en stasjonær dieselgenerator

terpen (flyktige hydrokarboner) fra en furu

svoveldioksid fra busser

ozon over en stor by om sommeren

caesium 137 fra Tsjernobyl-ulykken (Ukraina) i 1986

svovelsyre i skyer

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Tyskland
Vurdering: Dr. Anita Bokwa - Jagiellonian University - Krakow / Polen
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-13

Last modified: Sunday, 24 May 2020, 8:33 PM