Oppgavesett 1.2

2. Luftforurensning

Oppgavesett 2

I dette eksperimentet skal vi se på forekomsten av støv i lufta.

Til eksperimentet trenger du dette:

plastbeger (yoghurtbeger er passende)
hvit eller klar tape
forstørrelsesglass eller mikroskop

  • Eksperiment

Fest litt tape til et plasbeger slik at limsiden peker opp.
Sett noen beger med tape på ulike steder omkring der du bor - kanskje på parkeringsplassen ved skolen, nær en vei, i hagen din eller nær lekeplassen. For å forhindre at du måler støv som blir sparket opp fra bakken, sett koppene om lag én meter over bakkenivå. Utsett begrene for luft like lenge. Etter noen få dager uten regn, samler du inn begrene og undersøker støvet på tapen. Merk deg mengden støv og størrelsen på støvkornene.

Beskriv det du har samlet inn.

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-13

Modifié le: dimanche 24 mai 2020, 20:34