Oppgavesett 3.2

Oppgavesett 2

Regnvann og surhet

Denne oppgaven vil hjelpe deg til å se på surheten til regnvann og hvordan sur nedbør påvirker stein som inneholder kalsiumkarbonat - som for eksempel marmor og kalkstein.

Du trenger dette til eksperimentene:

trakt og flaske til innsamling av regnvann

pH-måler eller pH-papir med liten skala

liten glassbeholder eller urglass

marmorbiter (fast, ikke porøs)

beholder, 100 ml

vann

1

hårtørker

fortynnet nitratsyre (2N)
[C; R: 35; S: 23-26-36/37/39]

1

nøyaktig vekt

plastflasker til vanninnsamling

E1 Samle inn én eller flere prøver av regnvann. Hver prøve på være på minst 50 ml. Bruk oppsettet som er vist i figur 1 til å samle inn prøvene.

Figur 1: Utstyr for innsamling av regnvann
© 2004 M. Seesing

Samle inn andre vannprøver, som for eksempel fra drikkevann, en vanndam og sjøvann til sammenlikning.

E2 Hell noen få ml regnvann i en ren beholder eller på et rent urglass. Mål pH. Gjør det samme med e andre prøvene dine. Rene beholdere forhindrer at prøvene blir forurenset.

Skriv ned resultatene.

No.

prøve

pH value

No.

prøve

pH-verdi

1

5

2

6

3

7

4

8

E3 Hell 50 ml regnvann i et høyt beger som tar 100 ml. Hell like mye 2N nitratsyre i et annet 100 ml-beger. Mål pH i løsningene med pH-meter eller pH-papir med liten skala. Finn to marmorbiter som begge veier om lag 6 gram. Skriv ned nøyaktig vekt for hver av dem og legg dem i begrene. Forsikre deg om at hele marmorbiten er dekket av væske. Dekk deretter begrene til med urglass og se hva som skjer med marmorbitene.

  1. Skriv ned resultatene i tabellen nedenfor.
  2. Kriv ned observasjonene dine under tabellen.
  3. Etter om lag ti minutter, kan du teste gassen i beholderen med en brennende trepinne, og se om gassen brenner.
  4. Etter 15 minutter tar du marmorbitene ut av begrene, renser dem godt med avionisert vann og tørker dem med hårtørkeren. Deretter veier du dem og merker deg presis vekt.
  5. Mål pH i løsningen som er igjen i begrene.
  6. Legg marmorbitene tilbake i samme løsning og dekke til begrene med urglass igjen. Etter noen dager renser, tørker og veier du dem igjen og måler pH i løsningene.

1. måling

2. måling

løsning

massen til marmorbiten før eksperimentet

pH-verdien til løsningen før eksperimentet

massen til marmorbiten etter 15 min.

pH-verdien ti lløsningen etter 15 min.

massen til marmorbiten etter ___ dager

pH-verdien til løsningen etter ___ dager

Gassen i beholderen:

¨brenner

¨kveler flammen

¨ingen av delene

¨brenner

¨kveler flammen

¨
ingen av delene

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-18

Last modified: Monday, 25 May 2020, 5:29 PM