Oppgaveark 3.2

Oppgaveark 2

Rollespill for fire personer

Tenk dere at dere er på en internasjonal ungdomsleir. Fire av deltakerne kommer inn i en diskusjon om klimaendringer. Følgende ungdommer deltar:

- Tom fra USA
- Martin fra Tyskland
- Anne fra Norge
- Sumitra fra Bangladesh

Rollebeskrivelser:

Tom: Du er amerikaner og mener at ditt land er verdens beste sted å leve og har verdens beste styreform. Dessuten er amerikanerne gode på klimaforskning og vil sikkert snart komme med noen lure løsninger på klimaproblemet. Du synes ikke det er rimelig at allverdens småstater skal kunne komme og fortelle USA hva som er riktig klimapolitikk og hvordan landet ditt skal styre sin økonomi og sitt næringsliv.

Anne: Du bor i Norge - et lite og rikt land som antakelig ikke vil rammes hardt av klimaendringer. Olje er Norges viktigste eksportartikkel, og olje bidrar som kjent til store CO2-utslipp. På tross av denne olje-økonomien, framstår landet som "klima-vennlig" fordi landet først og fremst bruker vannkraft. Politikere fra Norge har lenge vært pådrivere for internasjonale miljøavtaler. Du mener at ALLE nasjoner burde inngå forpliktende avtaler om reduksjon av CO2-utslipp.

Martin: Du er aktiv i en miljøorganisasjonen, og ditt utgangspunkt er at forurensningen av naturen har pågått altfor lenge og at det nå trengs drastiske virkemidler for å redde kloden til beste for framtidige generasjoner. Du er enig med Anne i at det bør inngås internasjonale avtaler, men du mener at disse bør være mye strengere enn det hun foreslår. Dessuten mener du at det er viktig at hvert enkelt individ på kloden tar ansvar for klimaendringene og i sin hverdag gjør valg som vil redusere utslippene av klimagasser.

Sumitra: Du kommer fra et land som har bidratt lite til klimaproblemet, men som er sårbart for effekten av endringene. Flom er allerede et stort problem i landet ditt, og befolkningen kommer til å kjenne det tydelig på kroppen hvis havnivået og nedbørmengden stiger. Store deler av befolkningen lever nær fattigdomsgrensen, og har ikke mulighet til å flykte eller tilpasse seg endrede omgivelser. Du er opptatt av at de som har skapt klimaproblemet, nemlig i-landene, har ansvaret for å gjøre noe med det. Du mener også at de bør ta ansvar for å hjelpe landet ditt dersom det kommer i nød som følge av klimaendringer.

Fortsett diskusjonen ut fra følgende replikkveksling:

Tom:

Dere vet det kanskje ikke, men USA er faktisk en av de nasjonene som forsker mest for å finne løsninger på klimaproblemet. Hvis amerikanske forskere finner en metode til å brenne olje uten CO2-utslipp til atmosfæren, da er jo problemet løst, ikke sant? Jeg synes vi skal rette oppmerksomheten mot forskning og ikke mot strenge internasjonale avtaler som begrenser landenes frihet.

Sumitra:

Men har vi råd til å vente på det? Og forresten så er det allerede så mye ekstra klimagasser i atmosfæren at endringene er i gang. Hvem skal betale når 100 000 fattige mennesker i Bangladesh blir hjemløse pga flom – som er forsterket av DERES CO2-utslipp?

Martin:

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 1:36 PM