Szkolenie dla osób uczestniczących w procedurach z wykorzystaniem zwierząt, przewidziane jest dla:

-studentów kierunków Wydziału Farmaceutycznego UJCM,

-studentów innych uczelni odbywających staże naukowe na Wydziale Farmeceutycznym UJCM

-uczestników programów wymiany studenckiej przyjeżdżających na Wydział Farmaceutyczny UJCM ERASMUS