Training for people involved in procedures with the use of animals is provided for:
-students of the Faculty of Pharmacy of the Jagiellonian University,
-students of other universities participating in research internships at the Faculty of Pharmacy of the Jagiellonian University
-participants of student exchange programs coming to the Faculty of Pharmacy of UJCM ERASMUS
-participants of specialization internships at the Faculty of Pharmacy of the Jagiellonian University

Szkolenie dla osób uczestniczących w procedurach z wykorzystaniem zwierząt, przewidziane jest dla:

-studentów kierunków Wydziału Farmaceutycznego UJCM,

-studentów innych uczelni odbywających staże naukowe na Wydziale Farmeceutycznym UJCM

-uczestników programów wymiany studenckiej przyjeżdżających na Wydział Farmaceutyczny UJCM ERASMUS