Zapraszamy Państwa w wirtualną podróż w obszar atmosfery otaczającej Ziemię.

Atmosfera to powietrze, czyli ten element środowiska geograficznego, z którym mamy do czynienia w każdym momencie naszego życia, poprzez oddychanie. Ale atmosfera to także procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w powietrzu nas otaczającym i zmieniające jego parametry, które także mają istotny wpływ na nasze życie, samopoczucie, a nawet zdrowie.