Internetowy konkurs „Małopolska – przyroda, ludzie, gospodarka” jest jedną z inicjatyw organizowaną w ramach jubileuszu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (więcej informacji na stronie krakowskiego oddziału PTG).

Celem konkursu jest promowanie wiedzy geograficznej o naszym regionie. Wiedza geograficzna pozwala zrozumieć wiele zjawisk i procesów, przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, jakie mają miejsce wokół nas i wpływają także na nasze życie. Wiele zjawisk o charakterze globalnym przybiera różne formy w poszczególnych regionach, dlatego znajomość środowiska geograficznego regionu w którym się mieszka jest niezwykle ważna dla prawidłowego ich zrozumienia.

Instrukcja:Konkurs odbywa pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

 

Uprzejmie informujemy, że do konkursu przystąpiło 58 osób, maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 72, a najlepsze wyniki uzyskali:

Błażej Zamojski - 71 pkt

Kamil Mróz - 68 pkt

Weronika Lech - 60 pkt

Pozostali uczestnicy uzyskali poniżej 59 punktów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i mamy nadzieję, że zachęcił on do poszerzania swojej wiedzy o Małopolsce. A będzie można w przyszłości sprawdzić ją ponownie gdyż zamierzamy umieścić test na stronach CZN na stałe, tak aby każdy mógł zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi geografii naszego regionu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. Uroczyste wręczenie nagród oraz nadanie honorowych tytułów Mistrza i Wicemistrzów Wiedzy o Małopolsce nastąpi w dniu 8 maja 2018 r.