Kurs ICT dla każdego Edytory tekstu przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się posługiwania edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007 w stopniu, wystarczającym do samodzielnego tworzenia prostych dokumentów, zawierających dobrze sformatowany tekst, tabele i grafikę. Stanowi znakomitą okazję okazję do nabycia nowych umiejętności dla osób, które do tej pory w nieznacznym stopniu posługiwały się edytorami tekstu lub wcale nie miały z nimi do czynienia.

Kurs ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się posługiwania programami typu arkusz kalkulacyjny w stopniu wystarczającym do samodzielnego korzystania i projektowania prostych arkuszy. Kierowany jest do osób, które do tej pory nie miały styczności z arkuszami kalkulacyjnymi.

This subject is an introduction to the field of computer-mediated communication (CMC) for students without a substantial background in this area. It provides an up-to-date survey of important topics and emerging theoretical issues that surround the use of computers as a means of interpersonal and group communication.

The author of the course is: dr hab. Robert Dębski