Diagrama de temas

 • Klima i byer - Mer

  ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
  ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
  ESPERE klimaleksikon
  Klima i byer - Les mer
  Klima i byer Fordypning - menu
  • Sur nedbør

   Sur nedbør

   Sur nedbør og tåke er skadelig for mennesker både direkte og indirekte. Å puste inn sur tåke kan skade luftveissystemet. Surt vann inneholder mer tungmetaller enn vanlig vann. Å drikke surt vann kan forårsake mange alvorlige sykdommer.

   De viktigste typene forurensning som fører til sur nedbør er nitrogenoksider og svoveldioksid. Det er lettere å begrense utslippet av disse gassene ved å bruke mindre energi og redusere bilbruk, enn det er å motvirke skader som den sure nedbøren fører med seg.

   - Opphavet til sur nedbør
   - Virkningene av sur nedbør på menneskelig helse og økonomi
   - Hva kan gjøres for å motvirke sur nedbør?