PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wstawianie wierszy i kolumn

Często przy pracy z arkuszem zachodzi konieczność wstawienia kolumny lub wiersza.

Wywołanie polecenia wstawiania kolumn z menu podręcznegoNajlepiej przed wywołaniem polecenia zaznaczyć kolumnę, przed którą program ma wstawić kolumnę.

Aby wstawić kolumnę, można wywołać menu podręczne (pod prawym przyciskiem myszki na zaznaczonej kolumnie) lub polecenie:
Calc: menu Wstaw >> Kolumny,
Excel 2003: menu Wstaw >> Kolumny,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Wstaw >> polecenie Wstaw komórki.

Gdy użytkownik zaznaczy więcej kolumn zostanie wstawionych tyle kolumn, ile zaznaczył.

W programie Calc nie da się wstawić kolumn w obrębie komórek scalonych. Można sobie poradzić poprzez usunięcie scalenia, wstawienie kolumny i ponowne scalenie lub poprzez wstawianie komórek zamiast wstawiania kolumn.

Analogicznie przebiega wstawianie wiersza.
Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
W arkuszu Wstawianie kolumn przećwicz wstawianie kolumn i wierszy. 


Wstawianie wierszy i kolumn