PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Przeznaczenie kursu, wymagania wstępneUtwórz arkusz analogiczny do przedstawionego w poprzednim podrozdziale. Arkusz powinien obliczać wartości funkcji liniowej (formuły) i rysować wykres.

Kilka informacji o budowie arkusza:

  • W zakresie B15 : B25 znajdują się wartości X.
  • W zakresie C15 :C25 obliczają się wartości funkcji.
  • Zakres B15 : C25 stanowi dane do wykresu.
  • W komórce I9 tworzony jest wzór funkcji z aktualnymi współczynnikami (opcjonalnie).
  • Dla lepszej widoczności nie wyświetlają się linie siatki w skoroszycie.
  • Wykres ma "na sztywno" wpisaną skalę na obu osiach.

Przeznaczenie kursu, wymagania wstępne