PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 3.1 – Formatowanie czcionki

Wykonaj ćwiczenia i zadanie.Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Czcionka przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.1 – Formatowanie czcionki