PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 7.2 Funkcje MIN, MAXOtwórz plik z danymi do rozdziału 7.
W arkuszu Wyniki egzaminu gimnazjalnego wstaw funkcje MAX i MIN.


Zadanie 7.2 Funkcje MIN, MAX