PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 7.2 Funkcje MIN, MAXOtwórz plik z danymi do rozdziału 7.
W arkuszu Wyniki egzaminu gimnazjalnego wstaw funkcje MAX i MIN.


Zadanie 7.2 Funkcje MIN, MAX