Większa emisja gazów cieplarnianych pomimo coraz lepszych technologii

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom zaawansowany.
dział CZŁOWIEK I KLIMAT: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)

Większa emisja gazów cieplarnianych pomimo coraz lepszych technologii

Mimo wysiłków wielu krajów, dążących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, emisje te nadal rosną. Przyczyną jest ciągłe bogacenie się ludzi i przedsiębiorstw. Produkują oni i konsumują coraz więcej towarów i usług.

W wielu przypadkach tak produkowane towary, jak też procesy ich produkcji stają się coraz przyjaźniejsze dla środowiska. Kiedy zaś zmniejsza się ilość emitowanych gazów cieplarnianych przypadająca na dany produkt, możemy powiedzieć, że intensywność emisji maleje. Ale te udoskonalenia nie wystarczą, by nadrobić szkody spowodowane przez zwiększoną produkcję i konsumpcję.

wzrastająca emisja CO2

1. CORAZ WIĘCEJ: światowa emisja CO2 (niebieska linia) oraz udział państw rozwiniętych (szara linia). Pomarańczowa linia wskazuje założenia docelowe wynikające z Protokołu z Kioto, a dotyczące emisji z krajów rozwiniętych w latach 2008-2012.
Źródło: GRIDA
Objaśnienia: global CO2 emissions - światowa emisja CO2, CO2 emissions from Annex I countries - emisje CO2 z krajów wymienionych w aneksie nr 1 Protokołu z Kioto, czyli krajów rozwiniętych, Kyoto target - limity emisji ustalone w Protokole z Kioto

Jeden przykład:

Silniki benzynowe i dieslowskie są coraz bardziej wydajne, zużywając coraz mniej paliwa do pokonania tego samego dystansu. Tak więc emisja dwutlenku węgla dla każdego typu samochodu zmniejszyła się. Ale jednocześnie ludzie w krajach Europy jeżdżą więcej, a coraz więcej produktów jest transportowanych samochodowo. W dodatku wzrosła popularność dużych i ciężkich samochodów, takich jak samochody terenowe, zaś duże samochody emitują więcej gazów cieplarnianych. W rezultacie ilość emitowanych gazów pochodzących z transportu generalnie wciąż wzrasta. Jeśli wzrost emisji ma być powstrzymany to są dwa wyjścia: albo musimy wprowadzić technologie, które szybciej i skuteczniej obniżą emisje, np. silniki napędzane wodorem, albo po prostu musimy mniej jeździć samochodami.

wzrastająca emisja z pojazdów

2. JEŹDZIMY CORAZ WIĘCEJ: mimo, iż silniki benzynowe i dieslowskie stają się coraz bardziej wydajne, ilość gazów cieplarnianych pochodzących z transportu wciąż rośnie. Przyczyną jest coraz częstsze używanie przez nas samochodów; coraz więcej towarów jest też transportowanych samochodami.
Zdjęcie: Corel Gallery

W biednych państwach konsumpcja na jednego mieszkańca jest mniejsza

W biednych państwach intensywność wydzielania gazów cieplarnianych jest często większa niż w bogatych, ponieważ zaawansowane energooszczędne technologie nie są tam jeszcze dostępne. Ale z drugiej strony w tego typu krajach produkcja i konsumpcja przypadająca na jednego mieszkańca jest znacznie niższa. Dlatego ilość emitowanych gazów przypadająca na jednego mieszkańca jest tam niższa. Jednakże w wielu pozaeuropejskich krajach biednych lub o średnich dochodach, w pewnych grupach społeczeństwa dostrzega się podwyższanie standardów życia, co powoduje zwiększenie emisji. Także wysoki przyrost naturalny w tych krajach ma wpływ na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

niska konsumpcja

3. NISKA KONSUMPCJA: w krajach biednych konsumpcja przypadająca na jednego mieszkańca jest niska.
Zdjęcie: CICERO/Siri Eriksen

O tej stronie:

Autor: Camilla Schreiner - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) - Norwegia
1. Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO - Norwegia - 2004-01-20
2. Recenzent: Knut Alfsen - Statistics Norway - Norwegia - 2003-09-12
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Остання зміна: понеділок 27 червень 2022 00:41