Topic outline

 • General

  Nedre Atmosfære. Les mer

  Om denne siden:
  forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Mark Lawrence, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  sist oppdatert: 2004-05-05

 • Topic 1

  Gasser i atmosfæren

  Det finnes tusenvis av gasser i troposfæren (det nederste laget i atmosfæren). I Innførings-delen har tatt for oss mange av de viktigste.

  Noen av gassene er jevnt fordelt over jorda, noen avhenger i stor grad av lokale kilder og forhold og varierer i konsentrasjon i løpet av døgnet.

  I dette kapitlet skal vi gi en kort oversikt over hva som karakteriserer noen av gassene i atmosfæren.

  vivid air

  Animasjon: © Michael Weigend - University of Hagen

  Om denne siden:
  forfatter: Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Rolf Sander - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz - 2004-05-18
  sist oppdatert: 2004-04-06