Topic outline

 • General

  Øvre Atmosfære. Innføring

  Den øvre atmosfære og stratosfæriske prosesser

  Over skyene er lufta svært tynn og tørr. Hvis vi kunne bevege oss opp til stratosfæren, ville mer enn 80 prosent av luftmassen vært under oss, men over oss ville det fortsatt være noen hundre kilometer med atmosfærisk rom som inneholder luftmolekyler.

  Ikke mange kjemiske forbindelser kommer opp i slike høyder; flesteparten blir fanget i tropopausen. Likevel er disse lagene viktige for livet på jorda, fordi de holder tilbake den mest energirike delen av sollyset, som ville gjort stor skade hvis den hadde nådd jorda. Stratosfæren, inkludert ozonlaget, er det laveste og viktigste laget i den øvre delen av atmosfæren.

  Om denne siden:

  forfatter: Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
  sist oppdatert: 2004-05-05

 • Topic 1

  Kapittel 1
  Undersøkelser av den midtre delen av atmosfæren

  Den delen av atmosfæren som befinner seg over tropopausen kalles stratosfæren. Her skal vi se på hvordan stratosfæren skiller seg fra troposfæren. Hvorfor er det forskjellige lag i lufta i det hele tatt? Hvordan kan de defineres?

  Vi skal forklare hva som endrer seg når man kommer lenger unna jordoverflaten, forandringer i fysiske og meteorologiske forhold, og forskjeller i den kjemiske sammensetningen. Vi skal forklare begreper som konsentrasjon og blandingsforhold og se på hvordan moderne målingsteknologier med satellitter og lasere gir oss innsikt i den øvre atmosfæren.

  lidar and aurora

  LIDAR i Davis / Antarktis med nordlys i bakgrunnen.
  Foto: David Correll – Australian Antarctic Division - http://www.antdiv.gov.au

  Om denne siden:
  forfatter: Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
  sist oppdatert: 2004-05-05

 • Topic 2

  Kapittel 2
  Ozon og hvordan ozonhullet oppstår

  Ozon er en av de mest interessante sporgassene i atmosfæren. I stratosfæren er ozonet helt nødvendig for å beskytte oss mot den skadelige UV-strålingen fra sola. I troposfæren nede ved jordoverflaten er ozon derimot uønsket i høye konsentrasjoner, fordi det er en irriterende gass med negative virkninger på luftveissystemet.

  Like fascinerende som ozonet selv, er historien om hvordan ozonhullet ble oppdaget, forståelsen av kjemien bak det og mottiltakene som har blitt satt i gang i håp om at hullet en gang skal lukke seg igjen. Her skal vi forsøke å forklare det uten å bruke for mye kjemi.

  Oppdagelsen av hullet

  I 1970 ble ozonlaget observert fra ”the British Antarctic Survey Station” og en sterk nedgang i ozonkonsentrasjonen ble målt. Det finnes flere historier om oppdagelsen av hullet.

  De første målingene i 1985 viste så lave verdier at forskerne ikke trodde på instrumentene sine, og den dramatiske utviklingen ble ikke offentliggjort før nye instrumenter kunne bekrefte dem.

  I tillegg observerte allerede TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) ozonlaget fra verdensrommet. Hullet ble imidlertid ikke oppdaget, fordi verdier under en viss grense automatisk ble antatt å være feil. Senere bekreftet gjennomgåelsen av rådata det ingen hadde villet tro på.

  I løpet av et par år ble det satt i gang svært intensiv forskning, og tidligere advarsler om de potensielle skadevirkningene av klorfluorkarboner (KFK) ble tatt fram igjen. Redusert bruk og senere forbud mot disse ble fastslått i Montrealprotokollen og andre avtaler. Hullet i ozonlaget var første gang menneskene ble oppmerksomme på at vi kan forstyrre jordas klimasystem på en global skala. Det var også første gangen en raskt verdensomspennende reaksjon fulgte etter.

  ozone comic

  På sporet av det manglende ozonet...
  © US Environmental Protection Agency
  Klikk her for hele tegneserien

  Om denne siden:

  Forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Plack Institute for Chemistry, Mainz
  Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz 2004-05-06
  Pedagogisk utprøving: Hendrik Förster & students, Nordpfalz Gymnasium Kirchheim-Bolanden - Mars 2004
  Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
  Sist oppdatert: 2004-05-10