Topic outline

 • General

  Øvre atmosfære. Les mer

  Om denne siden:

  forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  sist oppdatert: 2004-04-20

 • Topic 1

  Kapittel 1:
  Dynamikken i stratosfæren og luftfartens rolle

  Stratosfærens struktur er svært stabil, og utveksling av luft mellom troposfæren og stratosfæren går svært sakte sammenliknet med luftbevegelser innen troposfæren. Men utvekslingen mellom de to lagene er likevel viktig, og i dette kapittelet skal vi se nærmere på hvilke betydninger den har.

  Den andre delen av kapittelet ser på utslipp fra fly. Vanlige fly befinner seg i den øvre troposfæren, i tropopausen og i den nedre stratosfæren. Disse områdene er svært følsomme for utslipp av alle slag. Forurensning fra den stadig voksende luftfarten er derfor svært viktige for klimaet.

  contrails from aviation

  Kondensstriper fra fly. © freefoto.com

  Om denne siden:

  Forfatter: Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  Sist oppdatert: 2004-04-20