Emneoversikt

 • Havet. fordypning

  ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
  ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
  ESPERE klimaleksikon
  Havet fordypning
  Havet Fordypning - menu
  • Kapittel 3: Gasser fra planteplankton

   Kapittel 3
   Gasser fra planteplankton

   Hvor mye klimaet vårt påvirkes av CO2 , avhenger selvsagt av hvor mye CO2  det er i atmosfæren. Rundt en tredel av den mengden CO2 som produseres når vi forbrenner fossilt brensel, blir tatt opp i havet. Ved å fjerne CO2 fra atmosfæren, bidrar denne prosessen til å begrense den globale oppvarmingen. I dette kapittelet skal vi se på hvordan CO2  overføres fra atmosfæren til havet. Vi skal også se på hvordan gasser som dannes i havet og er viktige for klimaet (som dimetylsulfid) blir tatt opp i lufta. I den andre teksten ser vi på Jim Lovelocks idé fra 1960-tallet om at jorda er et selvregulerende system som motvirker forandringer, slik at planeten egner seg for levende organismer. Lovelock kalte systemet for GAIA, etter den greske jordgudinnen.