Téma ismertetése

 • Általános

  Mat og klima

  1. Tørke i middelhavslandene

  • Hvorfor er tørke et viktig tema i middelhavslandene?
  • Faktorer som bidrar til tørke i middelhavslandene og resten av verden
  • Bruk av klimainformasjon for å forberede seg på tørke og systemer for tidlig varsling
 • Téma 1

  Tørke i middelhavslandene

  De sosiale og økonomiske konsekvensene av tørke i middelhavsområdet er økende. Befolkningen vokser og byene blir større. Behovet for mat blir større og mer land må irrigeres i jordbruket. Det er for dårlig kontroll på vannbruk og manglende politisk vilje til å få folk til å endre bruken av vannressurser de allerede har.

  På dette satellittbildet kan du se middelhavsområdet. Den grønne fargen viser hvor tett vegetasjonen er i de forskjellige områdene. Som du ser, er Nord-Europa sterkt grønt, men når vi beveger oss sørover blir det stadig mindre. Verst er det nord i Afrika. Forskjellen skyldes forskjellig klima og tilgjengelighet på vann.

  1. Satellittbilde over vegetasjonen i middelhavsområdet. G. Begni, MEDIAS-France

  En vellykket vannforvaltning kan hindre vannmangel i tørketider, slik at jordbruksproduksjonen ikke blir så hardt rammet. Mye av risikoen som er knyttet til vannforvaltningen, kommer av at det er vanskelig å forutsi været i fremtiden.


  Om denne siden:
  Forfatter: Marta Moneo and Dr. Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid, España
  Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University, USA og Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University, USA
  Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
  Sist oppdatert: 2004-05-12
  Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger