Topic outline

 • General

  SPIS TREŚCI (lekcje aktualnie dostępne)
 • Temat 1: Wprowadzenie do platform zdalnego nauczania UJ

  Platformy zdalnego nauczania to strony internetowe, na których znajdują się materiały edukacyjne oraz narzędzia do wspomagania procesu dydaktycznego. Uniwersytet Jagielloński posiada kilka takich platform. Przeznaczone są one do różnych celów i mają różne grupy odbiorców.

  Labels: 5Pages: 3URLs: 2
 • Temat 2: Struktura kursu

  W części tej omówimy ogólną strukturę standardowego kursu oraz nauczymy się dostosowywać ją do naszych potrzeb.

  Label: 1Pages: 6
 • Temat 3: Przegląd zasobów

  Zasoby są różnorodnymi materiałami, które prowadzący może udostępnić studentom na platformie. Są to przykładowo teksty, nagrania wideo, pliki lub odnośniki do innych stron internetowych lub treści związanych z tematem.

  Labels: 4Pages: 4
 • Temat 4: Aktywności

  Narzędzia należące do grupy o nazwie "Aktywności" pozwalają na angażowanie uczestników, aranżowanie współpracy grupowej oraz komunikację.

  Labels: 3Pages: 3