Tematyka

 • Sekcja ogólna

  Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
  ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
  ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
  Dział: Troposfera. Poziom zaawansowany.
  dział TROPOSFERA: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)

  • Procesy troposferyczne

   Mówiąc o reakcjach chemicznych najczęściej mamy na myśli wielkie fabryki i procesy przemysłowe bądź doświadczenia laboratoryjne. Tymczasem w każdym litrze powietrza, którym oddychamy, w każdej sekundzie, zachodzi wiele procesów chemicznych. Większość z nich to utlenianie lub reakcje wywołane przez światło słoneczne.

   Procesy chemiczne i fizyczne zachodzą nieustannie tak w powietrzu, jak też w chmurach. Spróbuj wyobrazić sobie atmosferę jako wielką fabrykę chemiczną, ciągle wytwarzającą nowe cząsteczki i niszczącą stare, tak w miastach, jak też w terenach pozamiejskich.
   Fotomontaż: Elmar Uherek

   Teksty w tej części encyklopedii zaprezentują najważniejsze związki utleniające, jak ozon, OH i rodniki azotanowe, oraz reakcje chemiczne, w których biorą one udział. Dowiemy się jaką rolę odgrywa w tym światło, a także jakie rodzaje energii są przenoszone w powietrzu i dokąd ta energia wędruje. Gazy cieplarniane zostaną omówione bardziej szczegółowo. Przedstawimy też reakcje chemiczne z udziałem ozonu zachodzące w troposferze, oraz jak działalność ludzka wpływa na własności chemiczne troposfery.

   O tej stronie:

   Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
   Recenzent: Dr. Mark Lawrence, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
   Ostatnia aktualizacja: 2004-05-05
   Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

   • 1. Główne utleniacze i pomiary

    1. Główne utleniacze i pomiary

    Troposfera to mieszanina wielu związków chemicznych.

    Większość z nich ulega przemianom wskutek utleniania. Jakie są główne utleniacze? I jak możemy zmierzyć zawartość różnych sybstancji w atmosferze oraz to w jakie wchodzą reakcje? W części 1 dowiemy się najważniejszych rzeczy o głównych utleniaczach oddziałujących w dzień i w nocy. Poznamy reakcje chemiczne, w których biorą udział i przykłady nowoczesnych technik pomiarowych, pomocnych w ich obserwacji.

    W tej części niniejszego pola tematycznego poznamy tylko podstawowe reakcje chemiczne zachodzące w atmosferze. Natomiast rycina powyżej pokazuje w jakie reakcje w atmosferze może wejść prosta cząstka butanu, czyli gazu używanego np. w kuchenkach turystycznych. Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!
    Autor: Dr Tim Jungkamp, BASF, Antwerpia, Belgia

    O tej stronie:

    Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
    Recenzent: Dr. Mark Lawrence - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz - 2004-05-05
    Ostatnia aktualizacja: 2004-05-07
    Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

   • 2. Promieniowanie, gazy cieplarniane i efekt cieplarniany

    2. Promieniowanie, gazy cieplarniane i efekt cieplarniany

    Prawie cała energia dostępna w środowisku przyrodniczym pochodzi od Słońca. Co się dzieje z promieniowaniem słonecznym gdy dociera do atmosfery Ziemi, jaka jego część dochodzi do powierzchni Ziemi? Co Ziemia wypromieniowuje w kosmos?

    Ta część Encyklopedii objaśnia bilans radiacyjny Ziemi, przychód i rozchód energii, oraz jaką rolę odgrywają w tym gazy cieplarniane. Dokładniej omówiono dwutlenek węgla i metan oraz ich źródła. Para wodna jest najważniejszym naturalnym gazem cieplarnianym, ale jej rola w przyszłym ocieplaniu Ziemi jest ciągle przedmiotem wielu dyskusji.

    Średnia temperatura powierzchni Ziemi (°C) w latach 1950-1999.
    W ostatnich dekadach średnia temperatura Ziemi znacznie wzrosła. Ważną rolę w tym procesie odegrały gazy cieplarniane.
    Źródło: © NASA GISS

    O tej stronie:

    Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
    Recenzent: Dr. Benedikt Steil - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
    Ostatnia aktualizacja: 2004-05-17
    Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

   • 3. Więcej wiadomości o ozonie i pożarach

    3. Więcej wiadomości o ozonie i pożarach

    Ozon jest raczej agresywnym gazem. W jaki sposób atakuje on inne cząsteczki? Jaki jest jego wpływ na ludzkie zdrowie i substancje organiczne? Na kilku przykładach wyjaśnimy reakcje chemiczne z udziałem ozonu.

    1. Wysokie stężenia ozonu mają wpływ na pęcherzyki płucne. Czy wiesz dlaczego?
    Źródło: © US Ntional Library of Medicine

    Stężenia tego gazu są trudne do przewidzenia, ponieważ zależą w dużym stopniu od lokalnych warunków atmosferycznych panujących w określonym czasie i od składu chemicznego powietrza. W tej części Encyklopedii wyjaśniamy, dlaczego i gdzie w atmosferze znajduje się więcej lub mniej ozonu. Jednym ze źródeł tlenków azotu i ozonu, jak również dwutlenku węgla, są pożary lasów i innych formacji roślinnych. Przegląd większych pożarów jakie miały miejsce na całym świecie i informacje o reakcjach chemicznych w czasie pożaru są podane w ostatnim tekście tej części.

    O tej stronie:

    Autor: Dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
    Ostatnia aktualizacja: 2004-04-06
    Tłumaczenie na język polski: Mgr Jerzy Bojan, Zespół Szkół, Proszowice; Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

   • 4. Gazy atmosferyczne

    4. Gazy atmosferyczne

    W troposferze, czyli najniższej warstwie atmosfery, występują tysiące gazów. Poznaliśmy już najważniejsze z nich.

    Niektóre z nich są równomiernie rozmieszczone w całej atmosferze, natomiast inne zależą w dużym stopniu od miejscowych warunków i źródeł pochodzenia, a także od pory dnia. W tej części podajemy krótką ogólną charakterystykę gazów, z których składa się nasza atmosfera.

    Animacja: © Michael Weigend - University of Hagen

    O tej stronie:

    Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
    Recenzent: dr Rolf Sander - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy - 2004-05-18
    Ostatnia aktualizacja: 2004-04-06
    Tłumaczenie na język polski: mgr Jerzy Bojan, Zespół Szkół, Proszowice; dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków