Tematyka

 • Sekcja ogólna

 • 1. Co się dzieje w chmurach?

  W części "Podstawy" dowiedzieliśmy się, że chmury są zbudowane z milionów kropelek powstałych wskutek kondensacji pary wodnej na maleńkich cząstakch stałych unoszących się w powietrzu (tzw. jądrach kondensacji). W tej części Encyklopedii przyjrzymy się procesom mikroskalowym zachodzącym w chmurze: jak tworzą się krople, jakie są cechy wyróżniające poszczególne rodzaje chmur (rodzaje te zostały przedstawione w części "Podstawy"), a także jakie reakcje chemiczne zachodzą wewnątrz chmury.

  Strony: 6
 • 2. Cząstki stałe i ciekłe w powietrzu

  Cząstki aerozolu pochodzą z wielu źródeł (naturalnych lub antropogenicznych), są to aerozole pierwotne lub wtórne, a co za tym idzie mają różny skład chemiczny. Dzięki swym własnościom fizycznym i chemicznym odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się chmur, mają wpływ na system klimatyczny, a także na nasze zdrowie.

  Strony: 5
 • 3. Chmury, aerozole i klimat

  Chmury składają się z wody lub kryształków lodu oraz malutkich cząstek znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz kropel. Cząstki te - aerozole - są wszechobecne w atmosferze, znajdują się nie tylko w chmurach. W tym rozdziale zobaczymy jak wpływają one na widzialność.
  W części "Podstawy" opisano wzajemne oddziaływanie chmur i klimatu. Zobaczmy teraz jaką rolę odgrywają aerozole w kształtowaniu klimatu modyfikując cechy chmur, ale nie tylko. Zwrócimy także uwagę na bilans promieniowania naszej planety.

  Strony: 3