Poradnik metodyczny - Arkusze kalkulacyjne

Site: Jagiellonian University Without Borders
Course: ICT DLA KAŻDEGO: ARKUSZE KALKULACYJNE
Book: Poradnik metodyczny - Arkusze kalkulacyjne
Printed by: Guest user
Date: Friday, 27 January 2023, 3:12 PM

Description

Poradnik metodyczny do kursu "ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne".

 


Przeznaczenie kursu, wymagania wstępne

Kurs „ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne” jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się posługiwania programami typu arkusz kalkulacyjny w stopniu wystarczającym do samodzielnego korzystania i projektowania prostych arkuszy. Kierowany jest do osób, które do tej pory nie miały styczności z arkuszami kalkulacyjnymi.

Uczestnik powinien mieć możliwość połączenia się poprzez Internet z portalem Smok oraz posiadać lokalnie zainstalowany jeden z programów (MS Excel 2003, MS Excel 2007 lub Calc).

Aby korzystać z podręcznika, wystarczy znać elementarne podstawy obsługi komputera (wejście na stronę internetową, zapisanie pliku).

Kurs może być analizowany indywidualnie lub wykorzystany do wspomagania nauczania w klasach czy grupach.


Przeznaczenie kursu, wymagania wstępne

 


Cele edukacyjne

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił posługiwać się programami typu arkusz kalkulacyjny w stopniu podstawowym. W szczególności będzie umiał:

 • wprowadzać dane do arkusza,
 • wprowadzać formuły,
 • formatować dane,
 • dostosowywać układ arkusza do swoich potrzeb,
 • stosować adresowanie względne i bezwzględne w formułach,
 • stosować funkcje SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, LICZ.JEŻELI w formułach,
 • wstawiać i modyfikować wykresy (diagramy),
 • wykonywać operacje sortowania i filtrowania na tabeli danych.

Cele edukacyjne

 


Czas trwania kursu

Czas potrzebny do opanowania zamieszczonych materiałów zależy w bardzo dużym stopniu od indywidualnych predyspozycji uczestnika. Szacuje się, że na przeczytanie treści, wykonanie ćwiczeń i zadań potrzebne jest około 20-30 godzin nauki.


Czas trwania kursu

 


Treść kursu

W skład kursu wchodzi obszerny podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych oraz dwa proste przykłady „Twój BMI” i „Czy wakacje powinny trwać 10 miesięcy? Ankieta – opracowanie wyników i wykres”.

Podręcznik „Podstawy arkuszy kalkulacyjnych składa się z dziewięciu rozdziałów:

Rozdział 1. Podstawy,
Rozdział 2. Wprowadzanie danych,
Rozdział 3. Formatowanie,
Rozdział 4. Modyfikacje arkusza,
Rozdział 5. Pierwszy arkusz „Wyniki czytelnictwa”,
Rozdział 6. Formuły. Adresowanie,
Rozdział 7. Funkcje,
Rozdział 8. Wykresy,
Rozdział 9. Operacje na danych.

Pierwsze cztery rozdziały stanowią zestawienia podstawowych informacji na temat wprowadzania i formatowania danych. Użytkownik zarówno bardziej zaawansowany, jak i początkujący może rozpocząć pracę od rozdziału 5, w którym pokazano proces wprowadzania i formatowania danych na konkretnym przykładzie „Wyniki czytelnictwa”.

Rozdziały 6 i 7 omawiają proces tworzenia formuł – zagadnienie stosowania właściwego trybu adresowania w celu umożliwienia kopiowania formuł oraz wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza.

W rozdziale 8 przedstawiono sposób wstawiania wykresów i modyfikacji ich elementów.

Rozdział 9 pokazuje zastosowanie arkusza do ułatwienia pracy z tabelami (listami) danych, wprowadzając operacje sortowania i filtrowania danych.

Przykład „Twój BMI” pokazuje zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczenia wskaźnika masy ciała. Występują w nim zagadnienia wpisania i formatowania danych, wpisania formuły i zapisania arkusza. Przeznaczony jest dla zupełnie początkujących użytkowników.

Przykład „Czy wakacje powinny trwać 10 miesięcy? Ankieta – opracowanie wyników i wykres” zawiera dane i obliczenia związane z podsumowaniem prostej ankiety. Oprócz wpisania i formatowania danych użytkownik zapozna się z trybami adresowania, zagadnieniem kopiowania formuły, wstawianiem i modyfikacją wykresu. Przykład przeznaczony jest dla początkujących użytkowników.


Treść kursu

 


Budowa kursu, elementy multimedialne i interaktywne

Zarówno podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych, jak i przykłady to materiały zamieszczone w obiekcie książka (book) platformy e-learningowej Moodle.

Materiały zawierają:

 • opisy i rysunki (zrzuty ekranu),
 • poradniki filmowe (filmy instruktażowe), pokazujące przebieg wykonania czynności,
 • kilka rodzajów interaktywnych apletów (wykonanych w technologii Flash), które prezentują rozmieszczenie obiektów na ekranie, przedstawiają kolejne etapy pracy wraz ze wskazówkami ich wykonania, symulują działanie arkusza kalkulacyjnego,
 • pytania quizowe, pozwalające na bieżąco sprawdzać wiedzę,
 • zadania do wykonania,
 • pliki z wpisanymi danymi.

Typowa strona podręcznika składa się z krótkiego wprowadzenia, rysunku – zrzutu ekranu, szczegółowego omówienia, ścieżki do polecenia w trzech programach (MS Calc 2.2, Excel 2003, Excel 2007) oraz pytania quizowego. Na wielu stronach zamieszczone zostały poradniki filmowe (filmy instruktażowe) i aplety. Do każdego rozdziału przygotowano plik (w wersji .ods i .xls) z wpisanymi danymi, w którym można wykonać prezentowane czynności czy zadania.

Typowa strona przykładu składa się krótkiego wprowadzenia apletu, przedstawiającego kolejne etapy pracy, poleceń prowadzących do wykonania opisywanej czynności, poradnika filmowego, odnośnika do podręcznika oraz pytania quizowego. Po omówieniu przykładu zamieszczone są strony z apletem ćwiczeniowym (Sprawdź się – Ćwiczenia) i kilkoma pytaniami (Sprawdź się – Pytania), służące do sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Przykłady kończą się propozycjami dalszej rozbudowy przedstawionego arkusza.


Budowa kursu, elementy multimedialne i interaktywne

 


Sposób realizacji kursu

Kurs może być wykorzystany do nauki indywidualnej – w dowolnym czasie i miejscu – lub do wspomagania nauczania w klasach czy grupach.

W przypadku pracy indywidualnej możliwe są trzy podejścia:

 1. Systematyczne studiowanie podręcznika i wykonywanie kolejnych przykładów. Proces ten obejmuje m.in. przeczytanie treści, wykonanie ćwiczeń, skopiowanie plików z danymi do rozdziału i wykonanie w nich opisanych zadań.
 2. Analizowanie przykładów i w razie potrzeby powrót do odpowiednich stron podręcznika. Ten sposób wydaje się ciekawszy dla uczestnika kursu. (Oprócz dwóch oddzielnych przykładów rozdział 5 podręcznika stanowi obszerne omówienie praktycznego zagadnienia).
 3. Wykorzystanie tylko niektórych rozdziałów do uzupełnienia wiedzy o wybranym zagadnieniu (np. wykresy).

W przypadku wykorzystania kursu do wspomagania nauczania w grupach na zajęciach można wykorzystać podane przykłady, materiały zaś mogą stanowić uzupełnienie do pracy w domu lub samodzielnego przygotowania.


Sposób realizacji kursu