PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Sformatowanie

Zestawienie ma być wywieszone w gablotce. Dlatego zastosowano duże czcionki.

Sformatowanie arkuszaZastosowano następujące elementy:

  1. tytuł czcionkę 28 punktów,
  2. pozostałe komórki czcionkę 20 punktów,
  3. dostosowanie szerokości kolumn,
  4. scalenie komórek B2, C2, D2, E2 tytuł wyśrodkowuje się nad tabelą,
  5. scalenie komórek C5, D5, E5 (liczba przeczytanych książek),
  6. scalenie komórek B5 i B6 (Klasa),
  7. wyśrodkowanie danych w poziomie i w pionie,
  8. oznaczenie cieniem zwycięskiej klasy,
  9. krawędzie.

  


Zadanie

Proszę sformatować arkusz zgodnie z podanymi wyżej wymaganiami.


Sformatowanie