PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Wprowadzanie tekstów

Teksty (napisy) służą w arkuszu zarówno do zapisywania informacji (np. nazwisko, imię) jak i opisu innych danych.
Dobrą praktyką jest zamieszczenie tytułu arkusza i czytelne opisywanie zestawień.
Domyślnie tekst jest wyrównywany do lewej strony komórki.

Gdy tekst nie mieści się w komórce rozciąga się na puste komórki znajdujące się z jego prawej strony lub ukrywa pod ich zawartością.

Przykładowe teksty wpisane do komórek


Często, zwłaszcza w nagłówkach tabel, stosuje się komórkę wielowierszową.
W komórce wielowierszowej mieści się kilka linijek tekstu, a wiersz zawierający taką komórkę jest wyższy od pozostałych.

Czasem wykorzystuje się scalanie komórek, aby tekst rozmieścił się nad kilkoma komórkami (będzie o tym w rozdziale o formatowaniu komórek).


quiz_html_arkusze_2_jaki_tekst_wpisany_jest_do_a6


Aby liczby były traktowane jako tekst (np. 003 na oznaczenie sali), należy ich wprowadzanie poprzedzić znakiem apostrofu (').
Gdy ustawienie to dotyczy wielu komórek, warto przed rozpoczęciem wpisywania nadać tym komórkom format tekstowy (wtedy nie jest potrzebne wpisywanie apostrofu patrz rozdział o formatowaniu tekstów).

 


Wprowadzanie tekstów