PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Komórki wielowierszowe

Wygodnym sposobem na zmieszczenie dłuższego tekstu w komórce jest utworzenie komórek wielowierszowych. Aby system sam "przerzucał" kolejne wyrazy do nowej linii w ramach tej samej komórki, należy te komórki odpowiednio sformatować.
Właściwość ta nazywa się:
Calc: podział wiersza,
Excel: zawijanie.

Przykład rozmieszczenia dużej liczby słów w komórce komórka wielowierszowa

 


Komórki wielowierszowe