PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Wyrównanie w poziomie i w pionie

Zawartość komórek może mieć różne wyrównanie w poziomie i w pionie oraz różny kierunek tekstu.

Przykłady wyrównywania komórek w poziomie i w pionie


Justowanie to wyrównanie komórki do lewego i prawego brzegu poprzez zwiększenie odstępów między wyrazami (niedostępne w programie Excel).
Wcięcie to odsunięcie w prawo od lewej krawędzi komórki.


Wyrównanie w poziomie i w pionie