PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Malarz formatów

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia sformatowania ("wyglądu") komórki (np. czcionki + krawędzie + tło + wcięcie) do innej komórki lub zakresu. Bardzo przydatnym narzędziem jest tutaj Malarz formatów.

Przekopiowanie formatu za pomocą narzędzia Malarz formatów

 

Należy zaznaczyć komórkę wzorcową, kliknąć przycisk Malarz formatów i kliknąć lub zaznaczyć komórki, które mają wyglądać analogicznie (obok wskaźnika myszki pojawia się znaczek kubka (Calc) lub pędzla (Excel).

Dwukrotne kliknięcie przycisku Malarz formatów powoduje jego zablokowanie wówczas można wklejać format kilkakrotnie. Aby wyłączyć malarza formatów, należy kliknąć ponownie jego przycisk lub nacisnąć klawisz Escape.

  


Malarz formatów