PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 1.1 Kosztorys wycieczkiProszę otworzyć arkusz do rozdziału 1.
Proszę wpisać dane wymienione w poniższym quizie do arkusza Kosztorys wycieczki i odpowiedzieć na pytanie.

Arkusz służący do obliczeń kosztu wycieczki.
Zmiana danych spowoduje wyświetlenie nowych wyników.
(Dla rozróżnienia komórki, które obliczają wartości, mają żółte tło.)


quiz_html_arkusze_1_kosztorys


Zadanie 1.1 Kosztorys wycieczki