PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 6.3 AnkietaOtwórz plik do rozdziału 6.
Wpisz formuły w arkuszu Ankieta.

Arkusz do podsumowywania wyników ankiety obliczanie udziału procentowego

 

Formuły obliczające udział procentowy

 


Zadanie 6.3 Ankieta