PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 3.1 – Formatowanie czcionki

Wykonaj ćwiczenia i zadanie.Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Czcionka przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.1 – Formatowanie czcionki