PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 

Formatowanie czcionki – Przyciski

Wygodnie jest formatować przy pomocy przycisków wyświetlanych nad obszarem roboczym.

Przyciski do formatowania czcionki znajdują się:
Calc - na pasku Formatowanie,
Excel 2003 - na pasku Formatowanie,
Excel 2007 - karta Narzędzia główne >> w grupie Czcionka.

Przyciski do formatowania czcionki na pasku Formatowanie

 

Wyróżnione przyciski:

 1. Nazwa czcionki umożliwia zmianę rodzaju czcionki.
 2. Rozmiar czcionki umożliwia zmianę wielkości czcionki.
 3. Pogrubienie wytłuszcza zawartość komórki.
 4. Pochylenie stosuje kursywę (pochylenie) do zawartości komórki.
 5. Podkreślenie podkreśla zawartość komórki.
 6. Kolor czcionki umożliwia zmianę koloru czcionki.

 

   

  Niektóre przyciski są listami rozwijanymi (posiadają na końcu strzałkę do wyświetlania dalszych możliwości) (np. przycisk Rozmiar czcionki).
  Przyciski te działają w różny sposób w programie Calc i Excel.
  W programie Excel skutki kliknięcia na przycisk i kliknięcia na strzałce są różne.
  Poniżej zamieszczono aplet prezentujący przyciski do formatowania czcionki.

  Zapoznaj się z nazwami i opisami wyróżnionych na żółto przycisków.
  Wskaż myszką, aby zobaczyć opis. Kliknij, by rozwinąć listy rozwijane (np. Nazwę czcionki).

  Formatowanie czcionki – Przyciski