PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 3.2 Wyrównanie w poziomie i w pionie

Wykonaj ćwiczenie i zadanie.

 
Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Wyrównanie przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.2 Wyrównanie w poziomie i w pionie