PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Krawędzie – Okno

Okno formatowania krawędzi jest dostępne poprzez polecenia:
Calc menu Format >> Komórki >> zakładka Krawędzie,
Excel 2003 w menu Format >> Komórki >> zakładka Obramowanie,
Excel 2007 karta Narzędzia główne >> grupa Czcionka >> przycisk Uruchom okno dialogowe >> zakładka Krawędzie.

Okno do formatowania krawędzi

 

W oknie tym należy wybrać styl krawędzi (grubość i kolor), a następnie wskazać rozmieszczenie (która krawędź komórki ma uzyskać taki wygląd).

Okna te wygodnie jest wywoływać z menu podręcznego (pod prawym przyciskiem myszki).


Krawędzie – Okno