PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 6.1 Koszty energii

Zadanie do rozwiązania

Otwórz plik do rozdziału 6.
W arkuszu Koszt energii 1 godzina wpisz formułę na obliczenie kosztu (komórka D7).

Pamiętaj o właściwym adresowaniu. Przeciągnij formułę do pozostałych komórek w kolumnie D.


Zadanie 6.1 Koszty energii