PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 9.3 Autofiltr



Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Filtrowanie 1 włącz autofiltr i wykonaj podane filtrowanie.


Zadanie 9.3 Autofiltr