Poradnik metodyczny - Edytory tekstu

 

Przeznaczenie kursu, wymagania wstępne

Kurs „ICT dla każdego Edytory tekstu” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się posługiwania edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007 w stopniu, wystarczającym do samodzielnego tworzenia prostych dokumentów, zawierających dobrze sformatowany tekst, tabele i grafikę. Stanowi znakomitą okazję okazję do nabycia nowych umiejętności dla osób, które do tej pory w nieznacznym stopniu posługiwały się edytorami tekstu lub wcale nie miały z nimi do czynienia.

Aby korzystać z materiałów, uczestnik powinien mieć możliwość połączenia się poprzez Internet z portalem Smok oraz posiadać lokalnie zainstalowany program Microsoft Office Word 2007.

Do posługiwania się podręcznikiem wystarczą elementarne podstawy obsługi komputera (wejście na stronę internetową, zapisanie pliku).

Kurs może być wykorzystany do samodzielnej nauki, może też służyć do wspomagania nauczania w trakcie zorganizowanych zajęć grupowych.

Przeznaczenie kursu, wymagania wstępne