PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów

Poniżej zestawiono przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów oraz wskazówki, co robić, aby dokument był poprawnie sformatowany.

Do złych nawyków należy:

 • Wciskanie klawisza Enter na końcu linii aby przejść do nowej linii (w sytuacji, kiedy NIE ma być utworzony nowy akapit). Właściwa praktyka: wciskanie klawisza Enter tylko na końcu akapitu. Przejście do nowej linii w jednym akapicie jest wykonywane automatycznie.
 • Robienie wcięć pierwszej linii akapitu przy pomocy kilku spacji. Tego typu postępowanie powoduje spore trudności w przypadku konieczności przeformatowania dokumentu. Właściwa praktyka: ustawienie własności akapitu, m.in. wcięcia pierwszej linii. Akceptowalne jest wykorzystanie tabulatora, chociaż lepiej użyć wcięcia.
 • Wyśrodkowanie napisu, np.
  Dyrektor Szkoły
  przy pomocy odstępów wprowadzonych z lewej strony. Właściwa praktyka: wyśrodkowanie akapitu.
 • Umieszczanie nazwy miejscowości i daty z prawej strony, np.
  Kraków, 15-10-2008
  przez wprowadzanie wielu odstępów.
  W ten sposób trudno jest wyrównać napis dokładnie do marginesu. Właściwa praktyka: należy zastosować wyrównanie akapitu do prawej krawędzi lub zastosować tabelę z niewidocznymi krawędziami.
 • Wpisywanie numerowanej listy punktów przez "ręczne" wpisywanie numerów. Taki sposób postępowania powoduje, że wprowadzenie zmian kolejności punktów lub dopisanie nowego punktu jest bardzo czasochłonne, wymaga ręcznego przenumerowania.
 • Ustawianie (wyrównywanie) tekstu w kolumnach przy pomocy spacji. Właściwa praktyka: stosowanie tabulatorów.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się ŹLE sformatowany dokument. Proszę go poprawić, korzystając z podanych w tym rozdziale wskazówek.


zadanie16.doc W pliku znajduje się niepoprawnie sformatowany dokument. Proszę sformatować go prawidłowo.

 

Przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów