PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów

Poniżej zestawiono przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów oraz wskazówki, co robić, aby dokument był poprawnie sformatowany.

Do złych nawyków należy:

 • Wciskanie klawisza Enter na końcu linii aby przejść do nowej linii (w sytuacji, kiedy NIE ma być utworzony nowy akapit). Właściwa praktyka: wciskanie klawisza Enter tylko na końcu akapitu. Przejście do nowej linii w jednym akapicie jest wykonywane automatycznie.
 • Robienie wcięć pierwszej linii akapitu przy pomocy kilku spacji. Tego typu postępowanie powoduje spore trudności w przypadku konieczności przeformatowania dokumentu. Właściwa praktyka: ustawienie własności akapitu, m.in. wcięcia pierwszej linii. Akceptowalne jest wykorzystanie tabulatora, chociaż lepiej użyć wcięcia.
 • Wyśrodkowanie napisu, np.
  Dyrektor Szkoły
  przy pomocy odstępów wprowadzonych z lewej strony. Właściwa praktyka: wyśrodkowanie akapitu.
 • Umieszczanie nazwy miejscowości i daty z prawej strony, np.
  Kraków, 15-10-2008
  przez wprowadzanie wielu odstępów.
  W ten sposób trudno jest wyrównać napis dokładnie do marginesu. Właściwa praktyka: należy zastosować wyrównanie akapitu do prawej krawędzi lub zastosować tabelę z niewidocznymi krawędziami.
 • Wpisywanie numerowanej listy punktów przez "ręczne" wpisywanie numerów. Taki sposób postępowania powoduje, że wprowadzenie zmian kolejności punktów lub dopisanie nowego punktu jest bardzo czasochłonne, wymaga ręcznego przenumerowania.
 • Ustawianie (wyrównywanie) tekstu w kolumnach przy pomocy spacji. Właściwa praktyka: stosowanie tabulatorów.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się ŹLE sformatowany dokument. Proszę go poprawić, korzystając z podanych w tym rozdziale wskazówek.


zadanie16.doc W pliku znajduje się niepoprawnie sformatowany dokument. Proszę sformatować go prawidłowo.

 

Przykłady złych nawyków przy edycji dokumentów