PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst

Kolejnym sposobem tworzenia tabeli jest zamiana tekstu na tabelę. Na przykład łatwo można zamienić na tabelę tekst zapisany w kolumnach z użyciem tabulatorów lub innych znaków rozdzielających kolumny. Do zamiany służy przycisk Tabela >> Konwertuj tekst na tabelę. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające m.in. określenie jaki znak w tekście rozdziela kolumny.

Konwersja tekstu na tabelę


Jak widać, napisy, które będą umieszczone w osobnych komórkach, mogą być przedzielane znakiem tabulacji (tabulatorem), można stosować średnik lub dowolny inny znak, a nawet można zażądać, by kolejne akapity stanowiły zawartość komórek tabeli. W oknie dialogowym są również możliwości definiowania szerokości kolumn.

Można również konwertować tabelę na tekst. Służy do tego przycisk Konwertuj na tekst, który znajduje się w zakładce Układ w grupie przycisków Dane.

Grupa przycisków Dane


Wyświetlone zostanie okno dialogowe Konwertowanie tabeli na tekst.

Konwertowanie tabeli na tekst


W oknie dialogowym należy wybrać znak, który będzie oddzielał wartości z poszczególnych komórek tabeli. Konwersja tabeli na tekst przydaje się na przykład przy przenoszeniu danych z edytora tekstowego do pewnych systemów baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych. Większość programów tego typu umożliwia importowanie danych z plików, w których wartości oddzielone są przecinkiem lub średnikiem. Wartości takie są umieszczane w kolejnych kolumnach w arkuszu kalkulacyjnym albo kolumnach tabeli w bazie danych.W poniższym pliku przekształć tekst umieszczony w kolumnach na tabelę.


tabele6.doc Proszę przekształcić tekst umieszczony w kolumnach na tabelę.
Tabelę z poprzedniego zadania przekształć na tekst, w którym kolumny oddzielone są od siebie przecinkami. Następnie skopiuj tekst do programu Notatnik i zapisz w Notatniku plik z nazwą tabela.csv. Osoby, które znają dowolny program typu arkusz kalkulacyjny (np. OpenOffice.org Calc), będą mogły otworzyć plik tabela.csv w arkuszu.

Przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst