PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Malarz formatów

Specjalne narzędzie Malarz Formatów (dostępne w grupie przycisków Schowek na karcie Narzędzie główne wstążki) może być użyte do skopiowania formatowania zaznaczonego tekstu lub pewnych cech (takich jak obramowania i wypełnienia) formatowania innych obiektów (ale NIE do skopiowania samego tekstu czy obiektu) i zastosowania tego formatowania do innego zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Malarz formatów


Można kopiować atrybuty (formatowanie) całego akapitu wraz z atrybutami (formatem) czcionek lub wybrać tylko kopiowanie formatu czcionek. Jeżeli ma zostać skopiowane tylko formatowanie tekstu, należy zaznaczyć fragment akapitu. Jeżeli ma zostać skopiowane formatowanie tekstu i akapitu, należy zaznaczyć cały akapit wraz ze znacznikiem akapitu. Znacznik akapitu (końca akapitu) jest normalnie niewidoczny, ale jest zawsze na końcu akapitu. W razie potrzeby można włączyć widoczność takich znaków, klikając w przycisk Pokaż wszystko w grupie przycisków Akapit w zakładce Narzędzie główne.Kolejność postępowania przy kopiowaniu formatowania jest następująca:

  1. Zaznacz tekst (lub grafikę) z formatem, który ma zostać skopiowany (w razie potrzeby kopiowania formatu akapitu należy zaznaczeniem objąć znak końca akapitu).
  2. Kliknij przycisk Malarz formatów. Wskaźnik myszki zmieni kształt, do standardowego kształtu zostanie dodany pędzel (w miejscach, w których można wpisywać tekst).
  3. Zaznacz tekst, który ma być sformatowany. Tekst zostanie odpowiednio sformatowany, a znacznik myszki wróci do poprzedniego kształtu.

Można skopiować formatowanie na kilka nieprzylegających do siebie fragmentów tekstu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć w przycisk Malarz formantów. Przycisk pozostanie wciśnięty aż do momentu przyciśnięcia klawisza Esc na klawiaturze. Po zaznaczeniu fragmentu tekstu, z którego ma być skopiowany format, można zaznaczać wiele fragmentów, na które format ma być skopiowany. Na końcu należy przycisnąć klawisz Esc.

Poniższa prezentacja ilustruje użycie malarza formatów.


Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy. Poniżej tekstu wzorcowego jest tekst niesformatowany, który należy sformatować zgodnie z wzorcem i podanymi w pliku wskazówkami.


malarz.doc W pliku znajduje się tekst wzorcowy. Poniżej tekstu wzorcowego jest tekst niesformatowany, który należy sformatować zgodnie z wzorcem i podanymi w pliku wskazówkami.

 

Malarz formatów