PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Różne ustawienia strony: marginesy, orientacja, rozmiar, znak wodny, tło, sekcje

Różne ustawienia dotyczące całej strony można ustawiać i zmieniać w zakładce Układ strony na wstążce. Grupy przycisków na tej zakładce przedstawione są na poniższych rysunkach.

Ustawienia strony

 

Ustawienia strony


W prosty sposób można tu ustawić rozmiary marginesów, orientacje kartki (pozioma lub pionowa), rozmiar strony (np. A4, A5, amerykański standard o nazwie Letter i inne), kolor tła.
Przycisk Obramowania stron otwiera okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie, gdzie na zakładce Obramowanie strony można ustawić styl linii i kolor obramowania, na przykład po wybraniu ustawień jak na poniższym rysunku:

Obramowanie strony


można uzyskać taki efekt:

Przykładowa strona z obramowaniem

 

Znak wodny

Przycisk Znak wodny otwiera okno dialogowe, umożliwiające wybranie jednego ze standardowych znaków lub zdefiniowanie nowego. Znak wodny to na ogół napis drukowany w szarym kolorze, ale może to być również obraz lub napis sformatowany według potrzeb użytkownika.

W poniższym oknie zdefiniowano niestandardowy znak wodny z napisem "WZÓR".

Niestandardowy znak wodny


Efekt końcowy prezentuje poniższy rysunek:

Dyplom ze znakiem wodnym

 

Inne ustawienia

Grupa poleceń Motywy umożliwia wybranie lub zdefiniowanie motywu. Motyw jest zestawem pewnych opcji formatowania, takich jak kolory motywu, zestaw czcionek motywu (w tym czcionki nagłówka i tekstu podstawowego) oraz zestaw efektów motywu (w tym linie i efekty wypełnienia).

W grupie przycisków Ustawienia strony można definiować sposób dzielenia wyrazów oraz włączyć numerację wierszy. Można też sformatować tekst w kolumnach.

Z kolei przycisk Znaki podziału umożliwia wstawienie do dokumentu znaku podziału stron. Można na przykład wyświetlać pewien tekst zawsze od nowej strony w tym celu przed tekstem należy wstawić znak podziału.

Znaki podziału

Sekcje

Bardzo ważne znaki podziału to znaki podziału sekcji. Umożliwiają one podzielenie całego dokumentu na szereg części zwanych sekcjami, z których każda może mieć inaczej zdefiniowany układ tekstu (np. w kolumnach), inne nagłówki, stopki i wiele innych ustawień. Poniższy rysunek pokazuje dokument z dwiema sekcjami zdefiniowanymi przez wstawienie ciągłego znaku podziału sekcji.

Dwie sekcje


Po włączeniu widoczności znaków niedrukowalnych (przycisk Pokaż wszystko w pasku narzędzi Szybki dostęp lub kombinacja klawiszy Ctrl + *) można łatwo śledzić, gdzie zaczynają się nowe sekcje.

Włączone znaki niedrukowalne
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku jest projekt dyplomu. Utwórz taki sam dyplom w nowym dokumencie. Dodaj znak wodny z napisem "Wzór".dyplom.doc Plik zawiera przykładowy dyplom.

Zaprojektuj dowolny dyplom, inny niż w poprzednim zadaniu.

Różne ustawienia strony: marginesy, orientacja, rozmiar, znak wodny, tło, sekcje