Poradnik metodyczny - Arkusze kalkulacyjne

Poradnik metodyczny do kursu "ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne".

 


Treść kursu

W skład kursu wchodzi obszerny podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych oraz dwa proste przykłady „Twój BMI” i „Czy wakacje powinny trwać 10 miesięcy? Ankieta – opracowanie wyników i wykres”.

Podręcznik „Podstawy arkuszy kalkulacyjnych składa się z dziewięciu rozdziałów:

Rozdział 1. Podstawy,
Rozdział 2. Wprowadzanie danych,
Rozdział 3. Formatowanie,
Rozdział 4. Modyfikacje arkusza,
Rozdział 5. Pierwszy arkusz „Wyniki czytelnictwa”,
Rozdział 6. Formuły. Adresowanie,
Rozdział 7. Funkcje,
Rozdział 8. Wykresy,
Rozdział 9. Operacje na danych.

Pierwsze cztery rozdziały stanowią zestawienia podstawowych informacji na temat wprowadzania i formatowania danych. Użytkownik zarówno bardziej zaawansowany, jak i początkujący może rozpocząć pracę od rozdziału 5, w którym pokazano proces wprowadzania i formatowania danych na konkretnym przykładzie „Wyniki czytelnictwa”.

Rozdziały 6 i 7 omawiają proces tworzenia formuł – zagadnienie stosowania właściwego trybu adresowania w celu umożliwienia kopiowania formuł oraz wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza.

W rozdziale 8 przedstawiono sposób wstawiania wykresów i modyfikacji ich elementów.

Rozdział 9 pokazuje zastosowanie arkusza do ułatwienia pracy z tabelami (listami) danych, wprowadzając operacje sortowania i filtrowania danych.

Przykład „Twój BMI” pokazuje zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczenia wskaźnika masy ciała. Występują w nim zagadnienia wpisania i formatowania danych, wpisania formuły i zapisania arkusza. Przeznaczony jest dla zupełnie początkujących użytkowników.

Przykład „Czy wakacje powinny trwać 10 miesięcy? Ankieta – opracowanie wyników i wykres” zawiera dane i obliczenia związane z podsumowaniem prostej ankiety. Oprócz wpisania i formatowania danych użytkownik zapozna się z trybami adresowania, zagadnieniem kopiowania formuły, wstawianiem i modyfikacją wykresu. Przykład przeznaczony jest dla początkujących użytkowników.


Treść kursu