Poradnik metodyczny - Arkusze kalkulacyjne

Poradnik metodyczny do kursu "ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne".

 


Budowa kursu, elementy multimedialne i interaktywne

Zarówno podręcznik Podstawy arkuszy kalkulacyjnych, jak i przykłady to materiały zamieszczone w obiekcie książka (book) platformy e-learningowej Moodle.

Materiały zawierają:

  • opisy i rysunki (zrzuty ekranu),
  • poradniki filmowe (filmy instruktażowe), pokazujące przebieg wykonania czynności,
  • kilka rodzajów interaktywnych apletów (wykonanych w technologii Flash), które prezentują rozmieszczenie obiektów na ekranie, przedstawiają kolejne etapy pracy wraz ze wskazówkami ich wykonania, symulują działanie arkusza kalkulacyjnego,
  • pytania quizowe, pozwalające na bieżąco sprawdzać wiedzę,
  • zadania do wykonania,
  • pliki z wpisanymi danymi.

Typowa strona podręcznika składa się z krótkiego wprowadzenia, rysunku – zrzutu ekranu, szczegółowego omówienia, ścieżki do polecenia w trzech programach (MS Calc 2.2, Excel 2003, Excel 2007) oraz pytania quizowego. Na wielu stronach zamieszczone zostały poradniki filmowe (filmy instruktażowe) i aplety. Do każdego rozdziału przygotowano plik (w wersji .ods i .xls) z wpisanymi danymi, w którym można wykonać prezentowane czynności czy zadania.

Typowa strona przykładu składa się krótkiego wprowadzenia apletu, przedstawiającego kolejne etapy pracy, poleceń prowadzących do wykonania opisywanej czynności, poradnika filmowego, odnośnika do podręcznika oraz pytania quizowego. Po omówieniu przykładu zamieszczone są strony z apletem ćwiczeniowym (Sprawdź się – Ćwiczenia) i kilkoma pytaniami (Sprawdź się – Pytania), służące do sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Przykłady kończą się propozycjami dalszej rozbudowy przedstawionego arkusza.


Budowa kursu, elementy multimedialne i interaktywne