Poradnik metodyczny - Arkusze kalkulacyjne

Poradnik metodyczny do kursu "ICT dla każdego Arkusze kalkulacyjne".

 


Sposób realizacji kursu

Kurs może być wykorzystany do nauki indywidualnej – w dowolnym czasie i miejscu – lub do wspomagania nauczania w klasach czy grupach.

W przypadku pracy indywidualnej możliwe są trzy podejścia:

  1. Systematyczne studiowanie podręcznika i wykonywanie kolejnych przykładów. Proces ten obejmuje m.in. przeczytanie treści, wykonanie ćwiczeń, skopiowanie plików z danymi do rozdziału i wykonanie w nich opisanych zadań.
  2. Analizowanie przykładów i w razie potrzeby powrót do odpowiednich stron podręcznika. Ten sposób wydaje się ciekawszy dla uczestnika kursu. (Oprócz dwóch oddzielnych przykładów rozdział 5 podręcznika stanowi obszerne omówienie praktycznego zagadnienia).
  3. Wykorzystanie tylko niektórych rozdziałów do uzupełnienia wiedzy o wybranym zagadnieniu (np. wykresy).

W przypadku wykorzystania kursu do wspomagania nauczania w grupach na zajęciach można wykorzystać podane przykłady, materiały zaś mogą stanowić uzupełnienie do pracy w domu lub samodzielnego przygotowania.


Sposób realizacji kursu