PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Co zawiera arkusz?

Arkusz zawiera dane dotyczące klas i liczby przeczytanych książek w I i II półroczu (wpisane teksty i liczby).
W kolumnie Razem i wierszu Razem program wykonuje obliczenia.
Arkusz sformatowano dużą czcionką.

Gotowy arkusz Wyniki czytelnictwaSzczegóły dotyczące budowy arkusza

Do obliczenia liczby książek z I i II półrocza dla poszczególnych klas (kolumna E) zastosowano formułę (dodawanie).
Do obliczenia liczby książek w danym półroczu (wiersz 11) zastosowano formułę (z funkcją SUMA).

Scalono niektóre komórki nagłówka tabeli.

Dane sformatowano:

  • zastosowano duże czcionki (rozmiar 28 i 20 punktów),
  • zmieniono szerokości kolumn i wysokości wierszy,
  • wyśrodkowano komórki w poziomie i pionie,
  • zastosowano zielony cień dla zwycięskiej klasy.

Na następnych stronach opisano krok po kroku tworzenie przedstawionego powyżej arkusza.


Co zawiera arkusz?