PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie – Wyniki na jednego uczniaWyniki czytelnictwa na jednego ucznia

(Zadanie to stanowi modyfikację arkusza utworzonego w poprzednich podrozdziałach tego rozdziału).

Po wstępnej analizie wyników (na szczęście przed ich ogłoszeniem) stwierdzono, że o zwycięstwie zadecyduje nie bezwzględna liczba książek, lecz liczba przeczytanych książek przypadająca na jednego ucznia w klasie.
Postanowiono dołączyć do współzawodnictwa również klasę III.

Poniżej przedstawiono zmodyfikowany arkusz:

Zmodyfikowany arkusz przedstawiający zestawienie czytelnictwa na jednego uczniaZmian dokonywano w kopii pierwotnego arkusza (w ramach tego samego skoroszytu).
Pierwotnemu arkuszowi nadana nazwę Bezwględnie, kopii – Na 1 ucznia.

Najistotniejsze zmiany:

  1. utworzenie kopii arkusza w tym samym skoroszycie,
  2. wstawiona kolumna Liczba uczniów,
  3. wstawiony wiersz klasa III,
  4. utworzona kolumna Na 1 ucznia zawierająca formułę,
  5. sformatowanie:
    komórki wielowierszowe w nagłówku, scalenie, cieniowanie,
  6. zestawienie ma być wydrukowane na kartce A4 w układzie poziomym.


  


Zadanie – Wyniki na jednego ucznia