PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zmiana szerokości kolumn i wysokości wiersza

Domyślnie wszystkie kolumny arkusza mają tę samą szerokość.
Często już na etapie wprowadzania danych warto dostosować szerokość kolumny do jej planowanej zawartości.
Najprostszym sposobem na zmianę szerokości kolumn jest przeciągnięcie brzegu kolumny koło jej nazwy (litery) u góry arkusza.

Przeciąganie na granicy kolumn powoduje zmianę szerokości kolumnyInne sposoby na zmianę szerokości kolumn to:

  • dwukrotne kliknięcie na granicy dwóch kolumn powoduje ustawienie takiej szerokości, by zmieścił się aktualnie najszerszy element.
  • wybranie polecenia
    Calc: menu Format >> Kolumny >> Szerokość,
    Excel 2003: menu Format >> Kolumny >> Szerokość,
    Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Format >> polecenie Szerokość kolumny.

W programie Calc szerokość kolumny podawana jest w cm.
W programie Excel jest to średnia liczba cyfr 0-9 w standardowej czcionce, mieszcząca się w komórce, domyślnie 8,43.

Polecenie można stosować do jednej kolumny tej, w której znajduje się kursor lub do kilku zaznaczonych kolumn powstaną kolumny jednakowej szerokości.

Analogicznie np. korzystając z przeciągania myszką w górę lub w dół pomiędzy numerami wierszy można zmienić wysokość wiersza.
Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
W arkuszu Zmiana szerokości komórek przećwicz zmianę szerokości komórek i wysokości wierszy.

  


Zmiana szerokości kolumn i wysokości wiersza