PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formuła sumowanie

W wierszu Razem (wiersz 11) powinny pokazać się sumy przeczytanych książek w poszczególnych półroczach. Dla podliczenia pierwszego półrocza należy zsumować 4 komórki.
Można zastosować tutaj funkcję sumowania dostępną pod przyciskiem oznaczonym znakiem sigmy.
W programie Calc przycisk ten nazywa się Suma i znajduje w wierszu wprowadzania (Calc). W programie Excel 2003 przycisk nazywa się Autosumowanie i znajduje na pasku narzędzi Standardowy.

Wstawianie sumy za pomocą przycisku Suma

  


Aby wstawić sumę obliczającą liczbę książek w I półroczu:

  1. Kliknij w komórce C11. (Nie wpisuj znaku = równa się).
  2. Kliknij przycisk Autosumowanie/Suma. Do komórki zostaje wpisany fragment formuły, komórki C7 do C10 objęte są ramką.
  3. Naciśnij klawisz Enter.
Komórka z sumą po wstawieniu, można przeciągnąćAby podsumować kolumnę II półrocze i kolumnę Razem, wystarczy przeciągnąć (w poziomie) formułę z komórki C11.

 


Zadanie


Proszę wprowadzić do arkusza formułę, która zsumuje książki z pierwszego półrocza.
Proszę przeciągnąć formułę tak, by podsumowało się II półrocze i kolumna Razem.


Formuła sumowanie