PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Kopiowanie, przenoszenie

W arkuszach kalkulacyjnych można przenosić i kopiować zawartość oraz format komórek.
Kopiowanie powoduje przepisanie zawartości i formatu do komórek docelowych przy zachowaniu ich w komórkach źródłowych.
Przeniesienie
usuwa dane z komórek źródłowych.

Kopiowanie zawartości i formatu komórek za pomocą myszki.
Przytrzymanie klawisza Ctrl powoduje pojawienie się znaku "plus" przy wskaźniku myszki i kopiowanie zamiast przenoszenia


Uwaga! W programie Excel po wycięciu (przeniesieniu) pozostaje pusta komórka (bez formatu).

Zawartość i format komórek można przenosić i kopiować w ramach jednego arkusza, pomiędzy arkuszami, pomiędzy skoroszytami i pomiędzy programami.
Do kopiowania i przenoszenia wykorzystuje się mechanizm Schowka i polecenia Kopiuj, Wytnij, Wklej.

Należy zwrócić uwagę na zachowanie się adresów w formułach podczas przenoszenia i kopiowania.

  • Operacja przenoszenia nie zmienia formuł adresy w formułach pozostają takie, jak były.
  • Operacja kopiowania zmienia adresy w formułach wszystkie adresy względne zmieniają swoją wartość (adresowaniu poświęcony jest osobny rozdział).


Można kopiować i przenosić pojedynczą komórkę lub zakres komórek.
Przy wklejaniu zakresu wystarczy zaznaczyć jedną komórkę, w której program umieści lewy górny róg kopiowanego zakresu.

Należy ostrożnie stosować polecenie Wklej nowa zawartość nadpisuje poprzednią. Czasem korzystniej jest użyć polecenia Wstaw skopiowane komórki.

Można kopiować tylko pewne elementy związane z komórką np. tylko format. Wygodnym narzędziem do kopiowania formatu jest malarz formatów (lub polecenie Wklej specjalnie).


Polecenia kopiowania, wycinania i wklejania można wywołać poprzez:

  • menu podręczne (pod prawym przyciskiem myszki),
  • skróty Ctrl + C (kopiuj), Ctrl + X (wytnij) i Ctrl + V (wklej)

oraz dodatkowo:
Calc: przyciski na pasku Standardowy oraz menu Edycja,
Excel 2003: przyciski na pasku Standardowy oraz menu Edycja,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Schowek.


Uwagi dotyczące przeciągania zawartości komórek myszką
Calc: zakres komórek przeciąga się bez problemu, po najechaniu na niego myszką (wskaźnik myszki wygląda jak biała strzałka skierowana w lewo). Aby przeciągnąć pojedynczą komórkę, trzeba najpierw ją zaznaczyć, rozszerzyć zaznaczenie na komórkę obok i z powrotem zawęzić zaznaczenie do pojedynczej komórki. Dopiero po dokonaniu takiego manewru można rozpocząć przeciąganie.
Excel: należy najechać wskaźnikiem myszki na brzeg zakresu, przeciąganie należy rozpocząć, gdy wskaźnik myszki ma postać czterech czarnych strzałek skierowanych w cztery strony świata.
Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
W arkuszu Kopiowanie i przenoszenie przećwicz tę czynność.

  


Kopiowanie, przenoszenie