PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Serie danych – Uchwyt wypełnienia

Dużym ułatwieniem przy wprowadzaniu danych jest możliwość tworzenia serii danych poprzez przeciąganie za pomocą uchwytu wypełnienia.
Uchwyt wypełnienia to mały czarny krzyżyk pokazujący się po najechaniu myszką prawego dolnego rogu komórki.
Przeciąganie uchwytu wypełnia sąsiednie komórki (najczęściej te poniżej) serią danych.
W zależności od zawartości przeciąganej komórki (lub dwóch zaznaczonych komórek) w kolejnych komórkach pojawiają się kolejne teksty, liczby, daty itp.

Przykłady serii danych.
Na niebiesko zaznaczono zakres, który się przeciąga


Przeciąganie często stosuje się do kopiowania formuł.   

Zadanie do wykonania

Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Serie danych przećwicz tworzenie serii danych.quiz_html_arkusze_2_uchwyt_wypelnienia


Serie danych – Uchwyt wypełnienia